4 elements Imatge

Encàrrec per a la perruqueria ‘Imatge’ (Barcelona) on realitzar un disseny de fotografies en blanc i negre que representin de forma conceptual els quatre elements de la matèria, mitjançant l’ús de les eines comuns a la professió, i ressaltant principalment les textures d’aquests elements.
Així tenim l’aigua (escuma), l’aire (estisores), la terra (argiles) i el foc (assecador).

Encargo para la peluquería ‘Imatge’ (Barcelona) en realizar un diseño de fotografías en blanco y negro que representen de forma conceptual los cuatro elementos de la materia, mediante el uso de las herramientas comunes en la profesión, y resaltando principalmente las texturas de estos elementos.
Así tenemos el agua (espuma), el aire (tijeras), la tierra (arcillas) y el fuego (secador).