Hàbitat

Moguda per la visió de la persona ínfima en la natura; és l’enllaç místic que es percep entre humà i paisatge el que realment m’empeny a voler captar aquest sentiment, el sentir-se dins del paisatge majestuós.
El vincle elevat que inspira, que ens porta a casa independentment d’on siguis.

Movida por la visión de la persona ínfima en la naturaleza; es el enlace místico que se percibe entre humano y paisaje lo que realmente me empuja a querer captar ese sentimiento, el sentirse dentro del paisaje majestuoso.
El vínculo elevado que inspira, que nos lleva a casa independientemente de donde estés.